Инвентаризация на въглеродни емисии

Емисионният фактор служи за трансформиране на дейността в емисии като се отчита в СО или СО е на определена единица  (км, кг и други). Емисионните фактори могат да бъдат специфични за страната, за региона и на глобално ниво. След като данните са събрани, се пристъпва към изчисление на емисиите . За изчисляването на въглеродните емисии се използват системи за управление на данните или специфично разработени модели за минимизиране на риска от допускане на грешки.

Какво е управление на околната среда?

Управлението на околната среда включва осъзнаване на това как вашите бизнес дейности влияят на околната среда. Независимо от размера и вида на бизнеса, който ръководите, е възможно да управлявате въздействието си върху околната среда. Това може да включва:

 • намаляване на консумацията на енергия и емисиите;
 • използване по-ефективно на водата;
 • по-добро управление на отпадъците;

  Защо управлението на околната среда е добро за бизнеса?   

  Освен че е добро за околната среда, прави вашия бизнес по-устойчив и има следните предимства: 

  • Спестяване на разходи – като се харчат по-малко за суровини, енергия, вода и управление на отпадъци.
  • Бизнес репутация  – хората е по-вероятно да подкрепят бизнес, който се грижи за положителното въздействие върху околната среда. 
  • Възстановяване на ресурси -намаляването, повторното използване и рециклирането са важни за околната среда и също могат да бъдат печеливши. 
  • Здраве и безопасност на работното място  - намалената употреба на промишлни химикали и по-малко отпадъци могат да подобрят здравето и безопасността на работното място. 
  • Съответствие с нормативните изисквания – вашият бизнес трябва да отговаря на определени закони за опазване на околната среда. 

  Вижте нашите добри практики за управление на околната среда:

  Управление на въздуха?

  Въздухът е важен за живите същества.
  По време на дишането живо същество приема кислород от въздуха и отделя въглероден диоксид. Този процес дава на животните и растенията енергия да ядат, да растат и да живеят!
  10 -те най -често срещани причини за замърсяване на въздуха, заедно с въздействието, което има сериозни последици върху вашето здраве  са: 

  • Изгарянето на изкопаеми горива; 
  • Индустриални емисии; 
  • Замърсяване на въздуха в помещенията; 
  • Горски пожари; 
  • Процес на микробно гниене; 
  • Транспорт;
  • Открито изгаряне на боклук; 
  • Строителство и разрушаване. 

   Замърсяването на въздуха е една от най -големите заплахи за околната среда и засяга всички: хора, животни, култури, градове, гори, водни екосистеми … 

   Вижте нашите добри практики  за управление на въздуха: 

   Управление на почвите?

   Опазването на почвата е „комбинация“ от практики, използвани за защита на почвата от ерозия. На първо място, опазването на почвата включва третиране на почвата като жива екосистема и признаване, че всички организми, за които почвата е техен  дом, играят важна роля в създаването на плодородна здравословна среда. Те са отговорни за разграждането на органичните вещества, освобождаването на хранителни вещества и отварянето на пространства за циркулация на въздух и вода. 

   Тъй като повечето организми в почвата зависят от мъртвите растителни и животински вещества за храната и енергията си, опазването на почвата изисква непрекъснато връщане на органичните вещества в почвата. Органичните вещества са това, което осигурява добра структура на почвата и капацитет за задържане на вода, насърчава проникването на вода и предпазва почвата от ерозия и уплътняване. 

   В допълнение към опазването на почвения организъм и органичните вещества, другите принципи за опазване на почвата са: 

   • управляват повърхностния отток, 
   • защитават голи открити почвени повърхности и силно податливи места (например стръмни склонове), и
   • предпазват водотоците надолу по течението от утаяване и замърсяване. 

   Вижте нашите добри практики за управление на почвите: 

   Управление на климата?

   Климатът е средното време в даден район за по -дълъг период от време. Описанието на климата включва информация за  средната температура през различните сезони, валежите и слънчевата светлина. Изменението на климата е всяка систематична промяна в дългосрочната статистика на променливите на климата, като температура, валежи, налягане или скорост на вятъра, която се поддържа в продължение на няколко десетилетия или повече. Класическият период, използван за описание на климата, е 30 години, както е определено от Световната метеорологична организация (СМО). 

   Изменението на климата 

   Какво казва Оксфордският речник за това? – Промяна в глобалните или регионални климатични модели, по -специално промяна, очевидна от средата и до края на 20 век и дължаща се до голяма степен на повишените нива на атмосферния въглероден диоксид, произведен от използването на изкопаеми горива. 

   Изменението на климата оказва много дълбоко въздействие върху почти всеки аспект на нашата околна среда, особено върху световните мрежи на водната система чрез увеличени наводнения и все по-големи суши. С повишаването на климатичната температура въздухът може да съхранява по -високо водно съдържание, което логично след това допринася за  количеството на валежите.  

   Вижте нашите добри практики  за управление на климата: 

   Управление на шума?

      Звукът е това, което чуваме. Шумът е нежелан звук. 
   Звукът се произвежда от вибриращи предмети и достига до ушите на слушателя като вълни във въздуха или друга среда. Когато даден обект вибрира, той причинява леки промени в налягането на въздуха. Тези промени на въздушното налягане се движат като вълни във въздуха и произвеждат звук. 
      Шумът е една от най -често срещаните опасности за здравето на работното място.
     Екологичният шум е широко разпространен замърсител на околната среда, който води до раздразнение и може да се възприеме като стресиращ. За да се предотвратят неблагоприятни резултати от излагането на шум, нивата на шума трябва да бъдат намалени до приемливи нива.  

    Вижте нашите добри практики за управление на шума: 

   Управление на радиацията?

    

   Радиацията е енергия, която идва от източник и пътува през пространството със скоростта на светлината. Тази енергия има електрическо поле, магнитно поле и вълнообразни свойства.  Можете също така да наречете радацията „електромагнитни вълни“.

   Три често срещани измервания на радиацията са количеството на радиоактивността, нивата на радиация в околната среда и дозата на радиацията.  Както при другите видове токсини, „дозата прави отровата“.

   Всеки ден ние получаваме ниски дози радиация от нашата естествена среда. Радиацията при високи дози може да причини рак, да навреди на плода и дори да доведе до смърт.

   Вижте нашите добри практики за управление на радиацията: 

   Управление на енергията?

   Намаляването на потреблението на енергия невинаги е възможност.
   Управлението на това как и кога използвате енергия обаче, може да помогне за опаването на околната среда и да намали разходите ви. Обмислете го:

   • Прегледайте вашите разходи за енергия и енергиен договор;
   • Потърсете начини за подобряване на енергийната ефективност;
   • преминете към алтернативна енергия;
   • използвайте  енергия в периоди, в които тя е по-евтина;
   • търсете допълнително финансиране с цел спестяване на  енергия.

    Вижте нашите практики за управление на енергията: 

     

     

    Управление на водите?

    Има много начини да намалите потреблението на вода, от инсталирането на по-ефективни уреди до създаването на план за управление на водата.  Ако нямате пари да надградите  до по-ефективно оборудване за вода, вижте как да използвате по-добре съществуващото си оборудване. 

    Качество на водата и изпитване:
    Стандартите за вода и изискванията за изпитване варират, в зависимост от вашата дейност и начина, по който използвате водата. 

    Вижте нашите добри практики за управление на водите: