Какво е управление на околната среда?

Управлението на околната среда включва осъзнаване на това как вашите бизнес дейности влияят на околната среда. Независимо от размера и вида на бизнеса, който ръководите, е възможно да управлявате въздействието си върху околната среда. Това може Прочетете повече...

Защо управлението на околната среда е добро за бизнеса?   

Освен че е добро за околната среда, прави вашия бизнес по-устойчив и има следните предимства:  Спестяване на разходи – като се харчат по-малко за суровини, енергия, вода и управление на отпадъци. Бизнес репутация  – хората е по-вероятно Прочетете повече...

Управление на въздуха?

Въздухът е важен за живите същества. По време на дишането живо същество приема кислород от въздуха и отделя въглероден диоксид. Този процес дава на животните и растенията енергия да ядат, да растат и да живеят! 10 -те Прочетете повече...

Управление на почвите?

Опазването на почвата е „комбинация“ от практики, използвани за защита на почвата от ерозия. На първо място, опазването на почвата включва третиране на почвата като жива екосистема и признаване, че всички организми, за които почвата е техен  дом, играят важна роля в Прочетете повече...

Управление на климата?

Климатът е средното време в даден район за по -дълъг период от време. Описанието на климата включва информация за  средната температура през различните сезони, валежите и слънчевата светлина. Изменението на климата е всяка систематична промяна Прочетете повече...

Управление на шума?

   Звукът е това, което чуваме. Шумът е нежелан звук.  Звукът се произвежда от вибриращи предмети и достига до ушите на слушателя като вълни във въздуха или друга среда. Когато даден обект вибрира, той причинява леки промени Прочетете повече...

Управление на радиацията?

  Радиацията е енергия, която идва от източник и пътува през пространството със скоростта на светлината. Тази енергия има електрическо поле, магнитно поле и вълнообразни свойства.  Можете също така да наречете радацията „електромагнитни вълни“. Три Прочетете повече...

Управление на енергията?

Намаляването на потреблението на енергия невинаги е възможност. Управлението на това как и кога използвате енергия обаче, може да помогне за опаването на околната среда и да намали разходите ви. Обмислете го: Прегледайте вашите разходи за Прочетете повече...

Управление на водите?

Има много начини да намалите потреблението на вода, от инсталирането на по-ефективни уреди до създаването на план за управление на водата.  Ако нямате пари да надградите  до по-ефективно оборудване за вода, вижте как да използвате Прочетете повече...

Управление на отпадъците?

Управлението на отпадъците е свързано с това да бъдете по-ефективни със суровините и да ги използвате максимално на всеки етап от производствения процес. Помислете за всички етапи на отпадъчния материал, от момента, в който е направен, до неговото изхвърляне. Прочетете повече...

Екологично законодателство?

Законите за околната среда, които засягат вашия бизнес, ще зависят от типа на вашия бизнес.   Вижте нашите добри практики за съответствие  с екологичното законодателство.

Екологични оценки и експертизи?

Екологичната оценка е проучване, необходимо за установяване на всички въздействия, положителни или отрицателни върху един конкретен проект. Той ще се състои от техническа оценка, икономическо въздействие и социални резултати, които проектът ще донесе.   Екологичната оценка Прочетете повече...

Екологични лицензи и разрешителни?

Вашите бизнес дейности се контролират,съгласно Законите за управление на околната среда  и чрез лицензи и разрешителни. Видът на одобрението, от което се нуждаете, зависи от това какво искате да напраите и къде.  Направете запитване с цел консултация и регистрация на  Екологични лицензи и разрешителни: 

Доклади за управление на околната среда?

Добра идея е редовно да наблюдавате и да докладвате за въздействието си върху околната среда. Общите екологични доклади, използвани от бизнеса, включват: отчитане на парникови газове и енергия; корпоративна устойчивост; мониторинг на управлението на природните ресурси; За Прочетете повече...

Политики в областта на Безопасност на храните и Аграрния сектор?

Болестите, пренасяни с храна, оказват голямо влияние върху здравето, като се смята, че милиони европейци се разболяват и много умират всяка година в резултат на ядене или боравене с опасна храна. Следователно безопасността на храните Прочетете повече...

Здравословни и  безопасни условия на труд?

  Здравето и безопасността при работа се фокусират върху: Насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии;  Предотвратяване на отсъствието на работници поради лошо здраве, причинено Прочетете повече...

Безвъзмездни средства и методи за финансиране?

Често е необходимо малко стимул и помощ, за да станем по-щадящи околната среда. Но към кого  да се обърнем за помощ? Помислете да кандидатствате за финансиране по финансиращи програми към Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и Прочетете повече...