Радиацията е енергия, която идва от източник и пътува през пространството със скоростта на светлината. Тази енергия има електрическо поле, магнитно поле и вълнообразни свойства.  Можете също така да наречете радацията „електромагнитни вълни“.

Три често срещани измервания на радиацията са количеството на радиоактивността, нивата на радиация в околната среда и дозата на радиацията.  Както при другите видове токсини, „дозата прави отровата“.

Всеки ден ние получаваме ниски дози радиация от нашата естествена среда. Радиацията при високи дози може да причини рак, да навреди на плода и дори да доведе до смърт.

Вижте нашите добри практики за управление на радиацията: 

Categories: Uncategorized

Categories: