Опазването на почвата е „комбинация“ от практики, използвани за защита на почвата от ерозия. На първо място, опазването на почвата включва третиране на почвата като жива екосистема и признаване, че всички организми, за които почвата е техен  дом, играят важна роля в създаването на плодородна здравословна среда. Те са отговорни за разграждането на органичните вещества, освобождаването на хранителни вещества и отварянето на пространства за циркулация на въздух и вода. 

Тъй като повечето организми в почвата зависят от мъртвите растителни и животински вещества за храната и енергията си, опазването на почвата изисква непрекъснато връщане на органичните вещества в почвата. Органичните вещества са това, което осигурява добра структура на почвата и капацитет за задържане на вода, насърчава проникването на вода и предпазва почвата от ерозия и уплътняване. 

В допълнение към опазването на почвения организъм и органичните вещества, другите принципи за опазване на почвата са: 

  • управляват повърхностния отток, 
  • защитават голи открити почвени повърхности и силно податливи места (например стръмни склонове), и
  • предпазват водотоците надолу по течението от утаяване и замърсяване. 

Вижте нашите добри практики за управление на почвите: 

Categories: Uncategorized