Управлението на отпадъците е свързано с това да бъдете по-ефективни със суровините и да ги използвате максимално на всеки етап от производствения процес. Помислете за всички етапи на отпадъчния материал, от момента, в който е направен, до неговото изхвърляне. Помислете как използвате продукта и дали вашите процеси могат да бъдат по-ефективни за всеки етап от неговия „жизнен цикъл“. 

Вижте нашите добри практики за управление на отпадъците: 

Categories: Uncategorized