Управлението на околната среда включва осъзнаване на това как вашите бизнес дейности влияят на околната среда. Независимо от размера и вида на бизнеса, който ръководите, е възможно да управлявате въздействието си върху околната среда. Това може да включва:

  • намаляване на консумацията на енергия и емисиите;
  • използване по-ефективно на водата;
  • по-добро управление на отпадъците;
    Categories: Uncategorized