Емисионният фактор служи за трансформиране на дейността в емисии като се отчита в СО или СО е на определена единица  (км, кг и други). Емисионните фактори могат да бъдат специфични за страната, за региона и на глобално ниво. След като данните са събрани, се пристъпва към изчисление на емисиите . За изчисляването на въглеродните емисии се използват системи за управление на данните или специфично разработени модели за минимизиране на риска от допускане на грешки.

Categories: Uncategorized