Здравето и безопасността при работа се фокусират върху:

  • Насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии; 
  • Предотвратяване на отсъствието на работници поради лошо здраве, причинено от условията на труд; 
  • Защита на работниците при тяхната заетост от рискове, произтичащи от фактри, вредни за здравето; 
  • Оценка на професионалната среда на служителя и адаптиране към неговите  физиологични и психологически възможности; 

Здравето и безопасността на работното място са насочени към насърчаване на  положителното благосъстояние, по отношение на техния комфорт, щастие и удовлетворение, а не просто предотвратяване на заболяването и инцидентите на хората. И възлага на работодателите сериозни отговорности. 

Вижте нашите добри практики  свързани  със Здравето и безопасността при работа: 

Categories: Uncategorized