Освен че е добро за околната среда, прави вашия бизнес по-устойчив и има следните предимства: 

  • Спестяване на разходи – като се харчат по-малко за суровини, енергия, вода и управление на отпадъци.
  • Бизнес репутация  – хората е по-вероятно да подкрепят бизнес, който се грижи за положителното въздействие върху околната среда. 
  • Възстановяване на ресурси -намаляването, повторното използване и рециклирането са важни за околната среда и също могат да бъдат печеливши. 
  • Здраве и безопасност на работното място  - намалената употреба на промишлни химикали и по-малко отпадъци могат да подобрят здравето и безопасността на работното място. 
  • Съответствие с нормативните изисквания – вашият бизнес трябва да отговаря на определени закони за опазване на околната среда. 

Вижте нашите добри практики за управление на околната среда:

Categories: Uncategorized