Добра идея е редовно да наблюдавате и да докладвате за въздействието си върху околната среда. Общите екологични доклади, използвани от бизнеса, включват:

  • отчитане на парникови газове и енергия;
  • корпоративна устойчивост;
  • мониторинг на управлението на природните ресурси;

    За повечето предприятия отчитането на околната среда е доброволно.

Направете запитване с цел консултация и
изготвяне на Доклади за управление на околната среда, Енергийни одити, Доклади за управление на енергийната ефективност. 

Categories: Uncategorized