Често е необходимо малко стимул и помощ, за да станем по-щадящи околната среда. Но към кого  да се обърнем за помощ?
Помислете да кандидатствате за финансиране по финансиращи програми към Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Използвайте нашия ресурс   за да намерите безвъзмездни средства, финансиране или програми за помощ, за да помогнете на вашия бизнес да расте и да успее. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

Categories: Uncategorized